Brian Mitch

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Overeenkomst van opdracht particulier

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZAKELIJK

De ondergetekenden:

 1. Naam: [Voor en achternaam zoals ingevuld op de offerte]

Straatnaam en huisnummer: [Straatnaam en huisnummer zoals ingevuld op de offerte]

Postcode: [Postcode zoals ingevuld op de offerte]

Stad: [Stad zoals ingevuld op de offerte]

 1. Deze gegevens zijn afkomstig van het offerteformulier dat u heeft ingevuld, en waarvoor u de voorwaarden heeft geaccepteerd om de offerteaanvraag in te dienen. Ze worden gebruikt om u als "Opdrachtgever" te identificeren in de onderstaande overeenkomst. De Opdrachtgever is rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Naam zoals ingevuld op het offerteformulier]
 1. De te Amsterdam gevestigde eenmanszaak Brian Mitch, kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer 77396960, hierna te noemen: "Opdrachtnemer", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de B.M van der Kooij

 

Hebben in aanmerking genomen dat:

 

 1. Opdrachtgever gebruikt wenst te maken van de diensten van de Opdrachtnemer en derde wanneer Opdrachtnemer deze wenst in te huren op het gebied van ontwerpadviezen, interieuradvies, vormgeving, productontwerp op maat en uitwerkingen hiervan, productie op maat door derde en levering door derde.
 1. Opdrachtgever beschikt over kennis en ervaring op het gebied zoals hiervoor aangegeven, en bereid en in staat is tot het verlenen van diensten aan Opdrachtgever zoals in deze overeenkomst staat omschreven.
 1. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW
 2. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer soortgelijke diensten als de diensten die verleen worden aan Opdrachtgever ook aan andere partijen verleent en daarnaast ook andere activiteiten uitvoert;
 1. Partijen overeenstemming hebben bereikt over deze overeenkomst van opdracht, op te vragen via mail of te vinden op www.brianmitch.com/opdrachtovereenkomsten/ en tevens de algemene voorwaarden, op te vragen via mail of te vinden op www.brianmitch.com/algemene-voorwaarden/

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 Dienstverlening en omschrijving

 1. Opdrachtnemer zal in het kader van deze overeenkomst de opgestelde diensten verlenen die staan omschreven in de offerte zoals Opdrachtgever deze ontvangt na de aanvraag van Opdrachtgever.

Afhankelijk van de offerte die Opdrachtgever ontvangt, vind Opdrachtgever de gepersonaliseerde opdrachtomschrijving. Deze omschrijving zal tevens dienen als opdrachtomschrijving voor deze opdracht overeenkomt. Wanneer er geen opdrachtomschrijving bekend is gemaakt door Opdrachtnemer bij het sturen van de offerte naar Opdrachtnemer, zullen de onderstaande omschrijvingen uit Artikel 1 Lid 1 tot en met 3 rechtsgeldig zijn.

 1. Custom Advise

a. Basic € 349,-

 • Interieuradvies
 • Online bespreking

Opdrachtnemer verzorgd een interieuradvies op basis van een onlinegesprek. De bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 1.a houden in dat opdrachtnemer kleuradviezen en woonstijlen zal verwerken in een geschreven advies van maximaal twee A4 pagina’s en een moodboard van maximaal één A3 pagina. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de factuurbetaling is voldaan in gang zetten en na voltooiing delen met Opdrachtgever.

b. Light € 1499,-

 • Moodboard
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • 3 herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd een interieuradvies op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer geeft kleuradviezen, woonstijlen, meubeladviezen en materiaaladviezen en zal deze in een moodboard verwerken van maximaal vier A3 pagina’s. Dit advies zal ten alle tijden worden beperkt tot alleen de woonkamer en keuken. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 1.b. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal drie A4 pagina’s. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever mag maximaal drie herzieningen en aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer.

c. Advanced € 2299,-

 • Moodboard
 • Stijladvies
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Afspraak bij u thuis
 • Prijsopgave voor productie
 • 7 Herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd een interieuradvies op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer geeft kleuradviezen, woonstijlen, meubeladviezen en materiaaladviezen en zal deze in een moodboard verwerken van maximaal acht A3 pagina’s. Dit advies zal ten alle tijden worden beperkt tot alleen de benedenverdieping. Gesprekken zullen één keer op locatie plaatsvinden als nodig bevonden en verder door middel van onlinegesprekken. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 1.c. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal tien A4 pagina’s. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever mag maximaal zeven herzieningen en aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer. Na de voltooiing van de opdracht kan Opdrachtgever eenmalig een vrijblijvende prijsopgave opvragen voor eventuele meubelen of producten van productiepartners van Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de prijsopgave voor de productie van het ontwerp zal Opdrachtgever een nieuwe offerte ontvangen voor productiekosten, leveringskosten en/of installatiekosten.

 1. Design & Create;

a. Basic € 449,-

 • Interieuradvies
 • Online bespreking

Opdrachtnemer verzorgd een productontwerpadvies op basis van een onlinegesprek. De bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 2.a houden in dat Opdrachtnemer materiaaladviezen en productontwerpadviezen zal verwerken in een geschreven advies van maximaal twee A4 pagina’s en een moodboard van maximaal één A3 pagina. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de factuurbetaling is voldaan in gang zetten en na voltooiing delen met Opdrachtgever.

b. Light € 1199,-

 • Custom Design
 • 2 Concepten
 • Uitgewerkt Ontwerp
 • Technische Uitwerking
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Prijsopgave voor productie
 • 2 Herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd twee productontwerpconcepten op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer ontwerpt twee concepten en verzorgd hierbij kleuradviezen, materiaaladviezen, een technische uitwerking van het akkoord bevonden concept en zal deze in een tweedimensionale digitale tekening opleveren. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 2.b. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal drie A4 pagina’s en een tweedimensionale digitale tekening. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever ontvangt maximaal twee concepttekeningen en mag maximaal twee aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer. Na de voltooiing van de opdracht kan Opdrachtgever eenmalig een vrijblijvende prijsopgave opvragen voor productie van het akkoord bevonden ontwerp van productiepartners van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient voordat de ontwerpen worden vrijgegeven en gedeeld worden door Opdrachtnemer de volledige betaling te voldoen. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de prijsopgave voor de productie van het ontwerp zal Opdrachtgever een nieuwe offerte ontvangen voor productiekosten, leveringskosten en/of installatiekosten.

c. Advanced € 1899

  • Custom Design
  • Inmeten op locatie
  • 3 Concepten
  • Uitgewerkt Ontwerp
  • Technische Uitwerking
  • Materiaal & Kleuradvies
  • Prijsopgave voor productie
  • 2 Herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd drie productontwerpconcepten op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer ontwerpt drie concepten en verzorgd hierbij kleuradviezen, materiaaladviezen, een technische uitwerking van het akkoord bevonden concept en zal deze in een tweedimensionale digitale en driedimensionale tekening opleveren. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 2.c. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal vier A4 pagina’s en een tweedimensionale digitale tekening. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever ontvangt maximaal drie concepttekeningen en mag maximaal drie aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer en mag een maal op locatie een afspraak inplannen met Opdrachtnemer. Na de voltooiing van de opdracht kan Opdrachtgever eenmalig een vrijblijvende prijsopgave opvragen voor productie van het akkoord bevonden ontwerp van productiepartners van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient voordat de ontwerpen worden vrijgegeven en gedeeld worden door Opdrachtnemer de volledige betaling te voldoen. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de prijsopgave voor de productie van het ontwerp zal Opdrachtgever een nieuwe offerte ontvangen voor productiekosten, leveringskosten en/of installatiekosten.

 1. Project Design;

a. Op offerte basis (“Quote”)

Voor offertes op projectbasis zal Opdrachtnemer na offerte aanvraag in overleg met Opdrachtgever een uitgebreide offerte voor alle gewenste diensten maken en opsturen naar Opdrachtnemer. Aan deze offerte zitten kosten verbonden van €799,- (zegge zevenhonderd en negenennegentig euro). Deze kosten zullen worden verrekend met het totaalbedrag wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en de diensten die in de gestuurde offerte staan omschreven afneemt. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Bij afzonderlijk geleverde en afgeronde diensten binnen het project behouden wij het recht tussentijdse facturen te sturen. Opdrachtgever dient voor afronding, levering en/of installatie de volledige betaling te voldoen.

 1. Leveringen en Installaties zullen indien van toepassing worden ingepland in overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en indien van toepassing derde.
 1. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de beschikbaarheidstijden bij Opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 2 Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat de aanbetalingsfactuur is voldaan door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aanvangen met de uitvoering van de Opdracht zodra alle details met betrekking tot de Opdracht zijn besproken, schriftelijk zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever, en de aanbetalingsfactuur is voldaan. Opdrachtnemer zal de voltooiingsdatum van de werkzaamheden in overleg met de Opdrachtgever afstemmen. Levertijden worden nader bepaald op basis van het product, de leveringslocatie, en in overleg met ontwerpers en/of productiepartners. Voor digitale diensten wordt de oplevertijd eveneens in overleg vastgesteld.
 1. De overeenkomst van opdracht wordt als beëindigd beschouwd op het moment dat de volledige betaling door de Opdrachtgever is ontvangen en alle eventuele ontwerpbestanden of producten conform de overeenkomst zijn geleverd. Na voltooiing van de betalingsverplichtingen en ontvangst van de afgesproken deliverables is er geen verdere verplichting tot uitvoering van de opdracht vanuit beide partijen, tenzij anders overeengekomen.
 1. Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het voltooien van het ontwerp of de productie heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overschrijdingen van de opgegeven termijnen. De aard van ontwerp- en productiewerkzaamheden kan variabel zijn, en de Opdrachtnemer zal zich inspannen om de termijnen zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. Echter, onvoorziene omstandigheden, complexiteit van het werk of externe factoren kunnen invloed hebben op de tijdslijnen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever tijdig informeren over eventuele vertragingen en samenwerken om passende oplossingen te vinden.
 1. De besproken voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid blijven van kracht voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en dit door beide partijen wordt ondertekend. Het is van belang dat eventuele wijzigingen in de voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden bevestigd om geldig te zijn. Deze bepaling waarborgt dat de overeengekomen aansprakelijkheidsvoorwaarden consistent en duidelijk blijven.
 1. Behoudens het bepaalde in artikel 2 lid 7 van deze overeenkomst is tussentijdse opzegging van deze overeenkomst niet mogelijk.
 1. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
 1. In de volgende gevallen zijn partijen bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat de opzeggende partij enige (schade)vergoeding aan de andere partij verschuldigd is, indien:
  • de andere partij zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief genoemde termijn is verstreken;
  • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan;
  • de andere partij voorlopige surséance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surséance van betaling is gedaan;
  • conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere partij;
  • de andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst;
 2. Bij het eindigen van de Overeenkomst heeft de Opdrachtnemer aanspraak op:
  • De aanbetalingsfactuur die is voldaan bij aanvang van de opdracht.
  • De vergoeding voor de diensten die hij op dat moment daadwerkelijk heeft verricht.
  • De gemaakte kosten voor eventuele materialen.
  • Kosten voor diensten die zijn uitbesteed aan derden.
 3. Deze vergoedingen zijn verschuldigd aan de Opdrachtnemer als rechtmatige compensatie voor de reeds geleverde inspanningen, gemaakte kosten en eventuele verplichtingen die zijn aangegaan voor het uitvoeren van de opdracht tot aan het moment van beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 3 Vergoeding

 1. Opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding ter grootte van €85 per uur (zegge: vijfentachtig euro), te vermeerderen met de btw daarover. Deze vergoeding omvat de tijd voor de genoemde diensten, inclusief eventuele reis- en voorbereidingstijd e.d. en dekt niet de gemaakte kosten voor materiaal of diensten die zijn uitbesteed aan derden.
 1. De stappen in de facturatieprocedure omvatten:
 1. In het begin van de opdracht stuurt Opdrachtnemer een aanbetalingsfactuur na goedkeuring van de offerte en de voorwaarden.
 1. Na voltooiing van de opdracht zal Opdrachtnemer een eindfactuur sturen voor de geleverde diensten.
 1. Opdrachtgever dient de ingediende facturen binnen 14 dagen na goedkeuring te betalen.
 1. Opdrachtgever dient de volledige betaling voldoen voordat Opdrachtnemer alle ontworpen bestanden vrijgeeft, leverafspraken inplant of geproduceerde producten levert.
 1. Eventuele andere kosten gemaakt ter uitvoering van de opdracht worden door de Opdrachtgever vergoed. Deze kosten worden als meerwerk verwerkt in de factuur.
 1. Opdrachtgever zal deze kosten na goedkeuring tegelijk met de in lid 1 en lid 2 bedoelde factuur vergoeden.

Artikel 4 Karakter van de Overeenkomst en Vrijwaring

 1. Deze overeenkomst betreft een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in de artikelen 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Partijen streven er uitdrukkelijk naar geen arbeidsovereenkomst aan te gaan volgens de bepalingen van artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, vanwege de gewenste zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de Opdrachtnemer.
 1. In bepaalde situaties kiezen partijen ervoor om de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden, zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten. Hiervoor stellen en ondertekenen de partijen deze overeenkomst voordat uitbetaling plaatsvindt.

Artikel 5 Teruggave eigendommen

 1. Alle goederen, inclusief publicaties, richtlijnen, mededelingen, reclamemateriaal, monsters en modellen, andere schriftelijke stukken, alsmede alle fotokopieën en afbeeldingen daarvan, evenals productie gerelateerde materialen zoals technische tekeningen, ontwerpen, prijsopgaven, gegevens van ontwerpers, gegevens van productiepartners, gegevens van transportbedrijven, en dergelijke, die de Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer tijdens de duur van de overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden deze goederen op eerste verzoek van Opdrachtnemer terug te geven. Uiterlijk op de dag waarop deze overeenkomst eindigt, moeten deze goederen, inclusief alle genoemde materialen en gegevens, aan Opdrachtnemer geretourneerd worden c.q. ter beschikking van Opdrachtnemer gesteld worden, zonder dat Opdrachtgever afschriften daarvan voor zichzelf houdt.

Artikel 6 Geheimhoudings- en relatiebeding en wervingsverbod

 1. Opdrachtgever verbindt zich zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook nadat de overeenkomst om welke redenen en op welke wijze dan ook zal zijn beëindigd, tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtnemer en derden, zoals productiepartners, ontwerpers en transportbedrijven, in de ruimste zin van het woord, die hem ter kennis zijn gekomen.

Artikel 7 Verzekeringen en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst lijdt, ook niet als sprake is van een bijzonder gevaar zoals bedoeld in artikel 7:406 lid 2 BW.
 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever of derde door Opdrachtnemer wordt toegebracht. Dat geldt ook indien de schade wordt toegebracht door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Opdrachtnemer heeft verricht. Bovenstaande is enkel anders indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer.
 1. De maximale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is altijd beperkt tot het bedrag van het product dat de schade veroorzaakt. In geval van schade met betrekking tot persoonlijk letsel is dit bedrag, voor zover hoger dan tweeduizend euro (€ 2.000,-), beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval aan Opdrachtnemer uitkeert. Indien de verzekeraar het bedrag niet uitkeert, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot tweeduizend euro (€ 2.000,-).
 1. Alle overige schade, daaronder begrepen gederfde winst en gevolgschade, als gevolg van niet of niet tijdige levering is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die ontstaan door verkeerd gebruik van het door Opdrachtnemer geleverde product en/of dienst, zoals ontwerpadvies, productontwerpadvies, technische tekeningen, productie, elektrische producten, producten op maat en overige diensten die mogelijk worden verricht tijdens de opdracht. Deze uitsluiting geldt voor alle schade die ontstaat zowel bij Opdrachtgever als bij derden.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk om derden adequaat te informeren over het juiste gebruik van de geleverde diensten.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toezicht op het juiste gebruik van de geleverde diensten en/of producten door derden. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, inclusief letselschade, die ontstaat door verkeerd gebruik van door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten. Deze uitsluiting geldt voor alle schade die ontstaat zowel bij Opdrachtgever als bij derden.
 2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade waaronder letselschade bij levering en/of installatie van ontwerpen, adviezen en/of producten die ontstaan bij Opdrachtgever of derde.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief cyberschade (virussen), bij het aanleveren en uitwisselen van digitale bestanden door Opdrachtgever of derden. In geval van cyberschade, zoals schade door virussen, malware, of datalekken, betreft de schade doorgaans financiële verliezen, schade aan digitale activa, of inbreuk op de privacy.
 4. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of gebreken in het ontwerpadvies, de productie door derden, de levering door derden, het ontwerp door derden, de verstrekte tekeningen, vormgeving, of enig plagiaat dat voortkomt uit door de opdrachtgever aangeleverde voorbeelden.
 5. De opdrachtgever erkent dat de opdrachtnemer zich inzet voor hoogwaardige dienstverlening, maar geen garantie geeft met betrekking tot specifieke resultaten van ontwerpadvies, productie door derden, levering door derden, ontwerp door derden, tekeningen, vormgeving, of het gebruik van voorbeelden aangeleverd door de opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gelijkenissen in ontwerpen of vormgeving met bestaande werken, tenzij sprake is van opzettelijk plagiaat door de opdrachtnemer.
 7. Voor zover de opdrachtnemer gebruikmaakt van voorbeelden of materialen aangeleverd door de opdrachtgever, wordt ervan uitgegaan dat deze vrij zijn van auteursrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden op dit gebied.
 8. Opdrachtnemer spant zich in om samen te werken met betrouwbare derde partijen voor productie en levering, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen, schade waaronder letselschade of vertragingen veroorzaakt door deze derden.

Artikel 8 Wijzigingen

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 9 Geschillen

 1. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien deze overeenkomst in andere talen is vertaald, prevaleert de Nederlandse versie te allen tijde en is deze altijd rechtsgeldig.

Ondertekening:

Naam Opdrachtnemer        Dhr. B.M van der Kooij

Datum                          Vanaf het moment dat de aanbetalingsfactuur voldaan is. 

Handtekening

Naam Opdrachtgever [Voor en achternaam zoals ingevuld op de offerte]

Datum                          Vanaf het moment dat de aanbetalingsfactuur voldaan is.

Ondertekening                        De Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst door middel van de aanbetaling conform de gestelde betalingsvoorwaarden, alsook door schriftelijke goedkeuring via e-mail. Door deze handelingen verklaart de Opdrachtgever de volledige inhoud van de overeenkomst te hebben begrepen en hiermee in te stemmen.

Overeenkomst van opdracht zakelijk

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTICULIER

De ondergetekenden:

 1. Naam: [Voor en achternaam zoals ingevuld op de offerte]

Bedrijfsnaam: [Naam van bedrijf zoals ingevuld op de offerte]

Kvk nummer: [Kvk nummer zoals ingevuld op de offerte]

Straatnaam en huisnummer: [Straatnaam en huisnummer zoals ingevuld op de offerte]

Postcode: [Postcode zoals ingevuld op de offerte]

Stad: [Stad zoals ingevuld op de offerte]

 1. Deze gegevens zijn afkomstig van het offerteformulier dat u heeft ingevuld, en waarvoor u de voorwaarden heeft geaccepteerd om de offerteaanvraag in te dienen. Ze worden gebruikt om u als "Opdrachtgever" te identificeren in de onderstaande overeenkomst. De Opdrachtgever is rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Naam zoals ingevuld op het offerteformulier]
 1. De te Amsterdam gevestigde eenmanszaak Brian Mitch, kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer 77396960, hierna te noemen: "Opdrachtnemer", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de B.M van der Kooij

 

Hebben in aanmerking genomen dat:

 

 1. Opdrachtgever gebruikt wenst te maken van de diensten van de Opdrachtnemer en derde wanneer Opdrachtnemer deze wenst in te huren op het gebied van ontwerpadviezen, interieuradvies, vormgeving, productontwerp op maat en uitwerkingen hiervan, productie op maat door derde en levering door derde.
 1. Opdrachtgever beschikt over kennis en ervaring op het gebied zoals hiervoor aangegeven, en bereid en in staat is tot het verlenen van diensten aan Opdrachtgever zoals in deze overeenkomst staat omschreven.
 1. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW
 2. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer soortgelijke diensten als de diensten die verleen worden aan Opdrachtgever ook aan andere partijen verleent en daarnaast ook andere activiteiten uitvoert;
 1. Partijen overeenstemming hebben bereikt over deze overeenkomst van opdracht, op te vragen via mail of te vinden op www.brianmitch.com/opdrachtovereenkomsten/ en tevens de algemene voorwaarden, op te vragen via mail of te vinden op www.brianmitch.com/algemene-voorwaarden/

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 Dienstverlening en omschrijving

 1. Opdrachtnemer zal in het kader van deze overeenkomst de opgestelde diensten verlenen die staan omschreven in de offerte zoals Opdrachtgever deze ontvangt na de aanvraag van Opdrachtgever.

Afhankelijk van de offerte die Opdrachtgever ontvangt, vind Opdrachtgever de gepersonaliseerde opdrachtomschrijving. Deze omschrijving zal tevens dienen als opdrachtomschrijving voor deze opdracht overeenkomt. Wanneer er geen opdrachtomschrijving bekend is gemaakt door Opdrachtnemer bij het sturen van de offerte naar Opdrachtnemer, zullen de onderstaande omschrijvingen uit Artikel 1 Lid 1 tot en met 3 rechtsgeldig zijn.

 1. Custom Advise

a. Basic € 349,-

 • Interieuradvies
 • Online bespreking

Opdrachtnemer verzorgd een interieuradvies op basis van een onlinegesprek. De bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 1.a houden in dat opdrachtnemer kleuradviezen en woonstijlen zal verwerken in een geschreven advies van maximaal twee A4 pagina’s en een moodboard van maximaal één A3 pagina. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de factuurbetaling is voldaan in gang zetten en na voltooiing delen met Opdrachtgever.

b. Light € 1499,-

 • Moodboard
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • 3 herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd een interieuradvies op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer geeft kleuradviezen, woonstijlen, meubeladviezen en materiaaladviezen en zal deze in een moodboard verwerken van maximaal vier A3 pagina’s. Dit advies zal ten alle tijden worden beperkt tot alleen de woonkamer en keuken. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 1.b. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal drie A4 pagina’s. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever mag maximaal drie herzieningen en aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer.

c. Advanced € 2299,-

 • Moodboard
 • Stijladvies
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Afspraak bij u thuis
 • Prijsopgave voor productie
 • 7 Herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd een interieuradvies op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer geeft kleuradviezen, woonstijlen, meubeladviezen en materiaaladviezen en zal deze in een moodboard verwerken van maximaal acht A3 pagina’s. Dit advies zal ten alle tijden worden beperkt tot alleen de benedenverdieping. Gesprekken zullen één keer op locatie plaatsvinden als nodig bevonden en verder door middel van onlinegesprekken. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 1.c. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal tien A4 pagina’s. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever mag maximaal zeven herzieningen en aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer. Na de voltooiing van de opdracht kan Opdrachtgever eenmalig een vrijblijvende prijsopgave opvragen voor eventuele meubelen of producten van productiepartners van Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de prijsopgave voor de productie van het ontwerp zal Opdrachtgever een nieuwe offerte ontvangen voor productiekosten, leveringskosten en/of installatiekosten.

 1. Design & Create;

a. Basic € 449,-

 • Interieuradvies
 • Online bespreking

Opdrachtnemer verzorgd een productontwerpadvies op basis van een onlinegesprek. De bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 2.a houden in dat Opdrachtnemer materiaaladviezen en productontwerpadviezen zal verwerken in een geschreven advies van maximaal twee A4 pagina’s en een moodboard van maximaal één A3 pagina. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de factuurbetaling is voldaan in gang zetten en na voltooiing delen met Opdrachtgever.

b. Light € 1199,-

 • Custom Design
 • 2 Concepten
 • Uitgewerkt Ontwerp
 • Technische Uitwerking
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Prijsopgave voor productie
 • 2 Herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd twee productontwerpconcepten op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer ontwerpt twee concepten en verzorgd hierbij kleuradviezen, materiaaladviezen, een technische uitwerking van het akkoord bevonden concept en zal deze in een tweedimensionale digitale tekening opleveren. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 2.b. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal drie A4 pagina’s en een tweedimensionale digitale tekening. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever ontvangt maximaal twee concepttekeningen en mag maximaal twee aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer. Na de voltooiing van de opdracht kan Opdrachtgever eenmalig een vrijblijvende prijsopgave opvragen voor productie van het akkoord bevonden ontwerp van productiepartners van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient voordat de ontwerpen worden vrijgegeven en gedeeld worden door Opdrachtnemer de volledige betaling te voldoen. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de prijsopgave voor de productie van het ontwerp zal Opdrachtgever een nieuwe offerte ontvangen voor productiekosten, leveringskosten en/of installatiekosten.

c. Advanced € 1899

  • Custom Design
  • Inmeten op locatie
  • 3 Concepten
  • Uitgewerkt Ontwerp
  • Technische Uitwerking
  • Materiaal & Kleuradvies
  • Prijsopgave voor productie
  • 2 Herzieningen op basis van onlinegesprekken

Opdrachtnemer verzorgd drie productontwerpconcepten op basis van onlinegesprekken. Opdrachtnemer ontwerpt drie concepten en verzorgd hierbij kleuradviezen, materiaaladviezen, een technische uitwerking van het akkoord bevonden concept en zal deze in een tweedimensionale digitale en driedimensionale tekening opleveren. Samen met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bovenstaande punten uit Artikel 1 Lid 2.c. uitwerken tot een schriftelijk advies van maximaal vier A4 pagina’s en een tweedimensionale digitale tekening. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Opdrachtgever ontvangt maximaal drie concepttekeningen en mag maximaal drie aanpassingen laten doen door Opdrachtnemer en mag een maal op locatie een afspraak inplannen met Opdrachtnemer. Na de voltooiing van de opdracht kan Opdrachtgever eenmalig een vrijblijvende prijsopgave opvragen voor productie van het akkoord bevonden ontwerp van productiepartners van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient voordat de ontwerpen worden vrijgegeven en gedeeld worden door Opdrachtnemer de volledige betaling te voldoen. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de prijsopgave voor de productie van het ontwerp zal Opdrachtgever een nieuwe offerte ontvangen voor productiekosten, leveringskosten en/of installatiekosten.

 1. Project Design;

a. Op offerte basis (“Quote”)

Voor offertes op projectbasis zal Opdrachtnemer na offerte aanvraag in overleg met Opdrachtgever een uitgebreide offerte voor alle gewenste diensten maken en opsturen naar Opdrachtnemer. Aan deze offerte zitten kosten verbonden van €799,- (zegge zevenhonderd en negenennegentig euro). Deze kosten zullen worden verrekend met het totaalbedrag wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en de diensten die in de gestuurde offerte staan omschreven afneemt. Na het eerste gesprek dient Opdrachtgever ten alle tijden eerst akkoord te geven op de schriftelijke overeenkomst en opdrachtomschrijving die tijdens het gesprek wordt bepaald en genotuleerd. Opdrachtnemer zal de opdracht nadat de aanbetalingsfactuur is voldaan in gang zetten. Bij afzonderlijk geleverde en afgeronde diensten binnen het project behouden wij het recht tussentijdse facturen te sturen. Opdrachtgever dient voor afronding, levering en/of installatie de volledige betaling te voldoen.

 1. Leveringen en Installaties zullen indien van toepassing worden ingepland in overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en indien van toepassing derde.
 1. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de beschikbaarheidstijden bij Opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 2 Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat de aanbetalingsfactuur is voldaan door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aanvangen met de uitvoering van de Opdracht zodra alle details met betrekking tot de Opdracht zijn besproken, schriftelijk zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever, en de aanbetalingsfactuur is voldaan. Opdrachtnemer zal de voltooiingsdatum van de werkzaamheden in overleg met de Opdrachtgever afstemmen. Levertijden worden nader bepaald op basis van het product, de leveringslocatie, en in overleg met ontwerpers en/of productiepartners. Voor digitale diensten wordt de oplevertijd eveneens in overleg vastgesteld.
 1. De overeenkomst van opdracht wordt als beëindigd beschouwd op het moment dat de volledige betaling door de Opdrachtgever is ontvangen en alle eventuele ontwerpbestanden of producten conform de overeenkomst zijn geleverd. Na voltooiing van de betalingsverplichtingen en ontvangst van de afgesproken deliverables is er geen verdere verplichting tot uitvoering van de opdracht vanuit beide partijen, tenzij anders overeengekomen.
 1. Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het voltooien van het ontwerp of de productie heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overschrijdingen van de opgegeven termijnen. De aard van ontwerp- en productiewerkzaamheden kan variabel zijn, en de Opdrachtnemer zal zich inspannen om de termijnen zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. Echter, onvoorziene omstandigheden, complexiteit van het werk of externe factoren kunnen invloed hebben op de tijdslijnen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever tijdig informeren over eventuele vertragingen en samenwerken om passende oplossingen te vinden.
 1. De besproken voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid blijven van kracht voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en dit door beide partijen wordt ondertekend. Het is van belang dat eventuele wijzigingen in de voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden bevestigd om geldig te zijn. Deze bepaling waarborgt dat de overeengekomen aansprakelijkheidsvoorwaarden consistent en duidelijk blijven.
 1. Behoudens het bepaalde in artikel 2 lid 7 van deze overeenkomst is tussentijdse opzegging van deze overeenkomst niet mogelijk.
 1. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
 1. In de volgende gevallen zijn partijen bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat de opzeggende partij enige (schade)vergoeding aan de andere partij verschuldigd is, indien:
  • de andere partij zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief genoemde termijn is verstreken;
  • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan;
  • de andere partij voorlopige surséance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surséance van betaling is gedaan;
  • conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere partij;
  • de andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst;
 2. Bij het eindigen van de Overeenkomst heeft de Opdrachtnemer aanspraak op:
  • De aanbetalingsfactuur die is voldaan bij aanvang van de opdracht.
  • De vergoeding voor de diensten die hij op dat moment daadwerkelijk heeft verricht.
  • De gemaakte kosten voor eventuele materialen.
  • Kosten voor diensten die zijn uitbesteed aan derden.
 3. Deze vergoedingen zijn verschuldigd aan de Opdrachtnemer als rechtmatige compensatie voor de reeds geleverde inspanningen, gemaakte kosten en eventuele verplichtingen die zijn aangegaan voor het uitvoeren van de opdracht tot aan het moment van beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 3 Vergoeding

 1. Opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding ter grootte van €85 per uur (zegge: vijfentachtig euro), te vermeerderen met de btw daarover. Deze vergoeding omvat de tijd voor de genoemde diensten, inclusief eventuele reis- en voorbereidingstijd e.d. en dekt niet de gemaakte kosten voor materiaal of diensten die zijn uitbesteed aan derden.
 1. De stappen in de facturatieprocedure omvatten:
 1. In het begin van de opdracht stuurt Opdrachtnemer een aanbetalingsfactuur na goedkeuring van de offerte en de voorwaarden.
 1. Na voltooiing van de opdracht zal Opdrachtnemer een eindfactuur sturen voor de geleverde diensten.
 1. Opdrachtgever dient de ingediende facturen binnen 14 dagen na goedkeuring te betalen.
 1. Opdrachtgever dient de volledige betaling voldoen voordat Opdrachtnemer alle ontworpen bestanden vrijgeeft, leverafspraken inplant of geproduceerde producten levert.
 1. Eventuele andere kosten gemaakt ter uitvoering van de opdracht worden door de Opdrachtgever vergoed. Deze kosten worden als meerwerk verwerkt in de factuur.
 1. Opdrachtgever zal deze kosten na goedkeuring tegelijk met de in lid 1 en lid 2 bedoelde factuur vergoeden.

Artikel 4 Karakter van de Overeenkomst en Vrijwaring

 1. Deze overeenkomst betreft een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in de artikelen 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Partijen streven er uitdrukkelijk naar geen arbeidsovereenkomst aan te gaan volgens de bepalingen van artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, vanwege de gewenste zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de Opdrachtnemer.
 1. In bepaalde situaties kiezen partijen ervoor om de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden, zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten. Hiervoor stellen en ondertekenen de partijen deze overeenkomst voordat uitbetaling plaatsvindt.

Artikel 5 Teruggave eigendommen

 1. Alle goederen, inclusief publicaties, richtlijnen, mededelingen, reclamemateriaal, monsters en modellen, andere schriftelijke stukken, alsmede alle fotokopieën en afbeeldingen daarvan, evenals productie gerelateerde materialen zoals technische tekeningen, ontwerpen, prijsopgaven, gegevens van ontwerpers, gegevens van productiepartners, gegevens van transportbedrijven, en dergelijke, die de Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer tijdens de duur van de overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden deze goederen op eerste verzoek van Opdrachtnemer terug te geven. Uiterlijk op de dag waarop deze overeenkomst eindigt, moeten deze goederen, inclusief alle genoemde materialen en gegevens, aan Opdrachtnemer geretourneerd worden c.q. ter beschikking van Opdrachtnemer gesteld worden, zonder dat Opdrachtgever afschriften daarvan voor zichzelf houdt.

Artikel 6 Geheimhoudings- en relatiebeding en wervingsverbod

 1. Opdrachtgever verbindt zich zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook nadat de overeenkomst om welke redenen en op welke wijze dan ook zal zijn beëindigd, tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtnemer en derden, zoals productiepartners, ontwerpers en transportbedrijven, in de ruimste zin van het woord, die hem ter kennis zijn gekomen.

Artikel 7 Verzekeringen en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst lijdt, ook niet als sprake is van een bijzonder gevaar zoals bedoeld in artikel 7:406 lid 2 BW.
 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever of derde door Opdrachtnemer wordt toegebracht. Dat geldt ook indien de schade wordt toegebracht door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Opdrachtnemer heeft verricht. Bovenstaande is enkel anders indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer.
 1. De maximale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is altijd beperkt tot het bedrag van het product dat de schade veroorzaakt. In geval van schade met betrekking tot persoonlijk letsel is dit bedrag, voor zover hoger dan tweeduizend euro (€ 2.000,-), beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval aan Opdrachtnemer uitkeert. Indien de verzekeraar het bedrag niet uitkeert, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot tweeduizend euro (€ 2.000,-).
 1. Alle overige schade, daaronder begrepen gederfde winst en gevolgschade, als gevolg van niet of niet tijdige levering is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die ontstaan door verkeerd gebruik van het door Opdrachtnemer geleverde product en/of dienst, zoals ontwerpadvies, productontwerpadvies, technische tekeningen, productie, elektrische producten, producten op maat en overige diensten die mogelijk worden verricht tijdens de opdracht. Deze uitsluiting geldt voor alle schade die ontstaat zowel bij Opdrachtgever als bij derden.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk om derden adequaat te informeren over het juiste gebruik van de geleverde diensten.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toezicht op het juiste gebruik van de geleverde diensten en/of producten door derden. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, inclusief letselschade, die ontstaat door verkeerd gebruik van door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten. Deze uitsluiting geldt voor alle schade die ontstaat zowel bij Opdrachtgever als bij derden.
 2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade waaronder letselschade bij levering en/of installatie van ontwerpen, adviezen en/of producten die ontstaan bij Opdrachtgever of derde.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief cyberschade (virussen), bij het aanleveren en uitwisselen van digitale bestanden door Opdrachtgever of derden. In geval van cyberschade, zoals schade door virussen, malware, of datalekken, betreft de schade doorgaans financiële verliezen, schade aan digitale activa, of inbreuk op de privacy.
 4. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of gebreken in het ontwerpadvies, de productie door derden, de levering door derden, het ontwerp door derden, de verstrekte tekeningen, vormgeving, of enig plagiaat dat voortkomt uit door de opdrachtgever aangeleverde voorbeelden.
 5. De opdrachtgever erkent dat de opdrachtnemer zich inzet voor hoogwaardige dienstverlening, maar geen garantie geeft met betrekking tot specifieke resultaten van ontwerpadvies, productie door derden, levering door derden, ontwerp door derden, tekeningen, vormgeving, of het gebruik van voorbeelden aangeleverd door de opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gelijkenissen in ontwerpen of vormgeving met bestaande werken, tenzij sprake is van opzettelijk plagiaat door de opdrachtnemer.
 7. Voor zover de opdrachtnemer gebruikmaakt van voorbeelden of materialen aangeleverd door de opdrachtgever, wordt ervan uitgegaan dat deze vrij zijn van auteursrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden op dit gebied.
 8. Opdrachtnemer spant zich in om samen te werken met betrouwbare derde partijen voor productie en levering, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen, schade waaronder letselschade of vertragingen veroorzaakt door deze derden.

Artikel 8 Wijzigingen

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 9 Geschillen

 1. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien deze overeenkomst in andere talen is vertaald, prevaleert de Nederlandse versie te allen tijde en is deze altijd rechtsgeldig.

Ondertekening:

Naam Opdrachtnemer        Dhr. B.M van der Kooij

Datum                          Vanaf het moment dat de aanbetalingsfactuur voldaan is. 

Handtekening

Naam Opdrachtgever [Voor en achternaam zoals ingevuld op de offerte]

Datum                          Vanaf het moment dat de aanbetalingsfactuur voldaan is.

Ondertekening                        De Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst door middel van de aanbetaling conform de gestelde betalingsvoorwaarden, alsook door schriftelijke goedkeuring via e-mail. Door deze handelingen verklaart de Opdrachtgever de volledige inhoud van de overeenkomst te hebben begrepen en hiermee in te stemmen.

BM logo trademark

Let's Design

How it works

Custom Design

Design & Create

Project Design

Copyright © 2024 Brian Mitch | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden |

Custom Advice

Bent u op zoek naar advies over meubelkeuzes, kleurenpaletten of materiaalopties? Bij ons kunt u specifiek advies krijgen. Wij creëren een digitaal moodboard op basis van uw voorkeuren, waardoor u in één oogopslag inzicht krijgt in kleuren, stoffen, materialen en meubels. 

Onze prijspakketten voor Custom Advice:

Basic € 349,-

 • Interieuradvies
 • Online bespreking

Light € 1499,-

 • Moodboard
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • 3 herzieningen op basis van online gesprekken

Advanced € 2299,-

 • Moodboard
 • Stijladvies
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Afspraak bij u thuis
 • Prijsopgave voor productie
 • 7 Herzieningen op basis van online gesprekken

Design & Create

Realiseer uw droommeubels, producten of accessoires met onze designservice en diverse productiepartners. Of u nu al een ontwerp heeft of niet, wij zorgen voor alle benodigde bestanden om naar onze productiepartners te sturen. Maak een keuze uit een van de prijspakketten die het best bij uw wensen past.

Onze prijspakketten voor Design & Create:

Basic € 449,-

 • Design advies
 • Online bespreking

Light € 1199,-

 • Custom Design
 • 2 Concepten
 • Uitgewerkt Ontwerp
 • Technische Uitwerking
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Prijsopgave voor productie
 • 2 Herzieningen op basis van online gesprekken

Advanced € 1899,-

 • Custom Design
 • Inmeten op locatie
 • 3 Concepten
 • Uitgewerkt Ontwerp
 • Technische Uitwerking
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Prijsopgave voor productie
 • 2 Herzieningen op basis van online gesprekken

Project Design

Laat ons uw project van begin tot eind begeleiden. Met ons diverse team van ontwerpers en productiepartners realiseren wij alles op maat, of het nu gaat om op maat gemaakte meubels, custom wanden of simpelweg het gehele interieur. Wij nemen de volledige zorg op ons. Een winkel, hotel, woonkamer of tuinhuis, wij brengen het hele plaatje tot leven en ontzorgen het u van ontwerp proces tot installatie.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn zullen wij eerst een vrijblijvende afspraak in plannen om uw wensen te bespreken. 

Na een eerste intake zullen wij een begroting maken voor een vast bedrag van €799,- Deze zal verrekend worden door met het totaal bedrag wanneer de opdracht akkoord bevonden wordt.

Op aanvraag:

 • Interieuradvies
 • Custom Design
 • Stijladvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Lichtplan
 • Productie
 • Levering & Installatie
×

Popup 1

Donec nec ipsum faucibus, fermentum diam sit amet, varius risus. Nullam sed nibh orci. Maecenas vestibulum, diam in bibendum finibus, erat risus luctus metus, et lacinia est mi vel leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras aliquet accumsan tortor, ac volutpat lectus mattis eu. Donec sit amet enim vel sapien bibendum mattis. In ut aliquam turpis, vel blandit tellus. Proin convallis, ante nec tempor bibendum, nisl neque dapibus eros, eu lacinia risus tortor et nulla. Quisque dictum lacus a ante aliquam, id sollicitudin urna gravida. Mauris in arcu ut nulla laoreet suscipit id eget enim. Curabitur quis vestibulum felis.